koszyk
mapa strony
logowanie
Sklep


produkty promowane
nowości
informacje dodatkowe

Koszt przesyłki kurierskiej związany jest z wartością realizowanego zamówienia:
1. do wartości zamówienia 600 zł netto, koszt dostawy na terenie Polski wynosi 6% wartości zamówienia plus 25 zł netto.
2. powyżej wartości zamówienia 600 zł netto koszt dostawy na terenie Polski wynosi 6% wartości zamówienia

Za obsługę pobrania firma kurierska pobiera 7,38 zł brutto + 0,5% wartości kwoty opłacanej kurierowi. W przypadku przedpłaty (zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty na nasze konto) koszt usługi nie występuje.

W przypadku przesyłek niestandardowych koszt dostawy może ulegać zmianie i wymaga akceptacji Klienta.

Regulamin sklepu

INFORMACJE OGÓLNE

1. właścicielem sklepu internetowego pollo-system.pl, jest Pollo Przemysław Cesarski, 71-496 Szczecin, ul Wiśniowa 12, NIP 851-242-59-42

WSTĘP

 1. Regulamin dotyczy ogólnych warunków sprzedaży towarów wyszczególnionych na stronie internetowej www.pollo-system.pl
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym sposób dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego pollo-system.pl.
 3. Dokonując zakupów za pośrednictwem sklepu pollo-system.pl, kupujący zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu, jak i zawartych w nim warunków.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego pollo-system.pl, towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Należy do nich doliczyć koszt dostawy. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu pollo-system.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym pollo-system.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego pollo-system.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza zakupów na stronie www.pollo-system.pl, pocztą elektroniczną na adres wskazany na stronie www.pollo-system.pl lub telefonicznie. Każde przesłane zamówienie potwierdzane jest pocztą e-mail lub telefonicznie.
 2. Do każdego zakupionego w sklepie pollo-system.pl produktu dołączana jest faktura VAT.
 3. Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Nie ma możliwości zmiany danych Kupującego na fakturze po jej wystawieniu.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie jego potwierdzenia przez przedstawiciela Sprzedającego. Zamówienie potwierdzane jest wysłaniem dokumentu proforma pocztą elektroniczną. Możliwe jest potwierdzenie zmówienia telefonicznie.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzjo o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres; Pollo Przemysław Cesarski, 71-496 Szczecin ul Wiśniowa 12, może to zrobić drogą e-mailową na adres info@pollo-system.pl. Jeżeli kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy z wykorzystanie poczty elektronicznej.
 6. Aby zachować termin odstąpieni a od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany prze Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący, wyraźnie, zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres; Pollo Przemysław Cesarski, 71-496 Szczecin, ul Wiśniowa 12, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni os dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym, wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralna część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym pollo-system.pl przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1-13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy :

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym, opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowania zastało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

PŁATNOSCI

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego

2. W sklepie pollo-system.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób;

- przelew na konto bankowe Sprzedającego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

- płatność za pobraniem. Dokonując zapłaty w momencie dostarczenia towaru przez kuriera. Kupujący obciążany jest dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zmówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będąca wynikiem ceny zakupu towarów powiększona o koszty transportu oraz ewentualne koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin dostawy wynosi do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia. Wyjątek stanowią towary, które są w danym momencie niedostępne w magazynie Sprzedającego, oraz towary sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta. W takiej sytuacji Klient jest informowany przez pracownika Sprzedawcy o proponowanym terminie dostawy towaru. Który nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia przyjęcia do realizacji.
 3. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest aktualnie dostępny informujemy o tym listem elektronicznym lub telefonicznie w terminie 2 dni od dnia złożenia zmówienia. Poinformujemy również kiedy dany towar będzie mógł być najwcześniej dostarczony. W takiej sytuacji Klientowi służy prawi wykonania umowy lub prawo odstąpienia od realizacji zmówienia. Żądanie należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji. Brak zgłoszenia uważa się za odstąpienie od realizacji zamówienia.
 4. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
 5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub spedycyjną. Sprzedający zastrzega sobie brawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zmówienia przez Kupującego.
 6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zmówienia poprzez strony internetowe kuriera.
 7. Koszty dostawy w całości pokrywa Kupujący. Są one uwidocznione na fakturze VAT. Wysokość kosztów dostawy widoczna jest w trakcie dokonywania wyboru i zamawiania towarów i dodana do ceny na końcu procedury zamówienia.
 8. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należ wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie pollo-system.pl zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale REKLMACJE I ZWROTY
 9. W momencie przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego pollo-system.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może;

- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dla towarów objętych gwarancją).

- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna kodeks cywilny)

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zleceni i koszt pollo-system.pl, za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary w koszyku) można składać telefonicznie nr 91 852 31 34 lub na adres e-mailowy info@pollo-system.pl

5. Zaleca się aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 §1 Kodeksu cywilnego)

7. W przypadku gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów na drodze mediacji lub rozstrzygnięcia sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postepowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej, nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przednim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawarta przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego pollo-system.pl, zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składana zamówień (kolor, proporcje towaru itp.,)

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego pollo-system.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Pollo Przemysław Cesarski jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym pollo-system.pl. Sprzedający informuje, że dane osobowe kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom uczestniczącym w dostarczaniu zakupionych towarów do Kupujących. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Pollo Przemysław Cesarski. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym pollo-system.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2lit. B)ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego pollo-system.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, które wchodzą wżycie z dniem umieszczenia na stronie.

8.Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

25 maja 2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POLLO PRZEMYSŁAW CESARSKI

W dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Nowe, znacznie bardziej rozbudowane regulacje wymagają poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, a także prawach i obowiązkach przysługujących odpowiednio Państwu, jak i administratorowi danych.
Poniżej zawarta klauzula informacyjna jest jednostronnym oświadczenie administratora danych, a jego spełnienie wynika z faktu przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych.

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW.

1. ADMINISTRATOR DANYCH;
Administratorem danych osobowych jest Pollo Przemysław Cesarski, 71-496 Szczecin, ul Wiśniowa 12, NIP: 851-242-59-42
W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość email na adres: info@pollo-system.pl lub skontaktować się telefonicznie numer 91 852 31 34.
2. ZAKRES DANYCH;
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, adres), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
3. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA;
Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy, wewnętrznych celów administracyjnych firmy, świadczenia usług sprzedaży, przesyłania ofert, reklamacji czy zapytań, które są nas kierowane oraz zadośćuczynienie przepisom prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4. ODBIORCY DANYCH;
Państwa dane otrzymaliśmy podczas przystąpienia do zamówienia, a także kontaktów z nami, wysyłanych zapytań lub zamówień, podpisywania z nami umów o współpracy.
Odbiorcą Państwa danych dodatkowo są/będą firmy: wspomagające prowadzenie rozliczeń zawartych umów, podmioty realizujące działania windykacyjne, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, firmy archiwizujące dokumentację, księgowe, pocztowe, drukarskie, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe oraz dostawcy usług lub produktów, działających na rzecz Pollo Przemysław Cesarski, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa.
Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH;
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas
obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
a) w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,
b) posprzedażowej obsługi ( w tym rozpatrzenia reklamacji),
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do
czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ich zdezaktualizowania.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ;
Zgodnie z RODO, przysługuje;
a) prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych (art. 16 RODO),
c) prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub email: info@pollo-system.pl z dopiskiem „Dane osobowe”. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego..
7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH;
Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług.

« powrót